Sensoryczna ocena jakości żywności

Sensoryczna ocena jakości żywności

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-7421-259-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
160

Publikacja „Sensoryczna ocena jakości żywności” przeznaczona jest dla studentów kierunku towaroznawstwa, obejmującego m.in. analizę sensoryczną, konsumencką ocenę jakości, ocenę jakości towarów i usług. Jako że cechy sensoryczne są jednym z podstawowych czynników decydujących o wyborze żywności i jej spożyciu, autorki opracowania – Ewa Babicz-Zielińska, Agnieszka Rybowska i Wiesława Obniska – podjęły tematykę zastosowania analizy sensorycznej w monitorowaniu (kontroli jakości) przy opracowywaniu nowych oraz ulepszaniu już istniejących produktów. Skrypt składa się z trzech części. W pierwszej omówiono funkcjonowanie aparatu zmysłów, w drugiej zaś – metody stosowane w analizie sensorycznej. Część trzecia dotyczy zagadnień doświadczalnych i stanowi podstawę do przeprowadzenia ćwiczeń z przedmiotu.

Skrypt stanowi drugie wydanie wcześniejszej pracy, poprawione i uzupełnione.

 

Spis treści: