O nas

Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni istnieje od roku 1969. Na przestrzeni minionych lat niewielki, kilkuosobowy dział, wykonujący prace wyłącznie na potrzeby macierzystej Uczelni, przekształcił się stopniowo w nowoczesną placówkę, specjalizującą się w tematyce związanej z morzem i szeroko pojętą gospodarką morską. Wydawnictwo zostało powołane w celu rozpowszechniania i propagowania dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Uniwersytetu, dlatego też działalność na rzecz Uczelni stanowi podstawowy kierunek działania oficyny. Nakładem Wydawnictwa ukazują się przede wszystkim podręczniki, skrypty, monografie naukowe, materiały konferencyjne oraz periodyki o charakterze naukowym. W dorobku wydawniczym oficyny jest też wiele tytułów o charakterze popularyzatorskim, poruszających głównie tematy i wątki związane z polskimi tradycjami morskimi i sprawami morza. Problematyka wydawanych publikacji oraz ich wysoki poziom merytoryczny i edytorski powodują, że tytuły ukazujące się nakładem Wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców.

Oferowane przez Wydawnictwo usługi obejmują zarówno przygotowanie publikacji do wydania (adiustacja językowo-stylistyczna, redakcja techniczna, korekty, skład komputerowy), jak i zorganizowanie oraz nadzorowanie przebiegu procesu druku we współpracującej z Wydawnictwem drukarni. Jest to oferta optymalna na rynku, zapewniająca zleceniodawcy całościową obsługę wydania.

Wydawnictwo świadczy również odpłatne usługi wydawnicze na rzecz instytucji i jednostek pozauczelnianych. Zapewniamy profesjonalną, staranną edycję powierzonych nam prac oraz krótkie terminy realizacji i korzystne ceny. Naszym atutem jest możliwość wydania publikacji niskonakładowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.