Proces wydawniczy

Proces wydawniczy

 1. Złożenie książki do Wydawnictwa (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z oświadczeniem o oryginalności, propozycjami recenzentów i wnioskiem wydawniczym – tylko w przypadku pozycji spoza planu wydawniczego.
 2. Wybór i akceptacja recenzenta/ów przez Radę Wydawniczą UMG.
 3. Przesłanie książki do recenzji.
 4. Odpowiedź autora/redaktora naukowego na recenzję wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta.
 5. Złożenie do Wydawnictwa poprawionej książki z uwzględnieniem uwag recenzenta – nowa poprawiona wersja, zgodna z wymaganiami technicznymi Wydawnictwa (wersja papierowa i elektroniczna).
 6. Rozpoczęcie procesu wydawniczego:
  • redakcja;
  • pierwszy skład;
  • korekta redaktora;
  • drugi skład;
  • druga korekta redaktora;
  • ostatni skład przed oddaniem pracy do korekty autorskiej;
  • przekazanie autorowi pracy do korekty autorskiej i przedstawienie projektu okładki;
  • sprawdzenie przez redaktora książki wraz z okładką po uwzględnieniu uwag autora;
  • zatwierdzenie przez redaktora wersji książki oddanej do druku.
  • podpisanie z autorem umowy wydawniczej.
 7. Wysłanie publikacji do druku/wydania w postaci ebooka.
 8. Przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich oraz wprowadzenie książki na rynek wydawniczy.