Usługi

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszym Wydawnictwem. Mamy wieloletnie doświadczenie w redagowaniu trudnych, specjalistycznych tekstów, m.in. o tematyce ekonomicznej, prawnej oraz z zakresu nauk technicznych i humanistycznych. Proponujemy Państwu obsługę całości wydania powierzonej publikacji, na którą składają się:

  • redakcja - opracowanie tekstu pod względem logicznym i językowo-stylistycznym, obejmujące weryfikację występujących pojęć, nazwisk, poprawności zapisu bibliograficznego, spójności i poprawności kompozycyjnej, a także poprawności gramatycznej, ortograficznej i stylistycznej;
  • redakcja techniczna - zaprojektowanie, zgodnie z zasadami edycji tekstu, takiego układu prezentowanego materiału, który zapewni przejrzystość i czytelność publikacji, a także nadanie jej interesującej szaty graficznej;
  • korekta - sprawdzenie tekstu pod względem poprawności językowej i usunięcie błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych oraz literówek i zbędnych spacji; sprawdzenie prawidłowości wykonania składu;
  • skład i łamanie publikacji (DTP) - złożenie tekstu oraz formowanie kolumn publikacji zgodnie z zasadami edycji tekstu i dyspozycjami redakcji technicznej;
  • projekt graficzny okładki;
  • zorganizowanie i nadzorowanie druku publikacji we współpracującej z nami drukarni.

Na życzenie możemy też wykonać prace obejmujące swym zakresem jedynie wybrane przez Państwa etapy procesu wydawniczego.

Wycena poszczególnych usług jest zawsze indywidualna - zależy od rodzaju zlecenia, objętości i przygotowania przekazanego materiału oraz stopnia jego skomplikowania.