Sprzedaż książek

Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
81-225 Gdynia, ul. Morska 83, budynek J, pok. 13
tel. (58) 55-86-278, 506-960-256
e-mail: b.gniadowicz@au.umg.edu.pl
czynne w godz. 8.00 - 15:00 (od pon. do pt.)
(Wydawnictwo nie prowadzi detalicznej sprzedaży wysyłkowej) 

Księgarnia "Róża Wiatrów"
(prowadzi sprzedaż wysyłkową)
81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 35
tel. (58) 620 01 87
e-mail: ks035@liber.pl

Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
(prowadzi sprzedaż wysyłkową)
80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 7
tel./fax (58) 552-02-27
e-mail: biuro@oficynamorska.pl
www.oficynamorska.pl

charter.pl
Piotr Kowalski

(prowadzi sprzedaż wysyłkową)
ul. Piłsudskiego 42/2
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 497 10 57
e-mail: beata@charter.pl, info@charter.pl
www.charter.pl, www.ksiegarniamorska.pl,

Ksiegarnia PWN Gdańsk
Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
e-mail: ksiegarnia.gdansk2@pwn.com.pl
tel. 58 347 11 25, 507 153 408

DOM HANDLOWY ABC, Hurtownia Książek
61-896 Poznań, ul. Towarowa 39/43
tel. (61) 85-52-539 do 41
www.abc.biz.pl