Kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydawnictwo

ul. Morska 83-87, budynej J, pok. 13
81-225 Gdynia
tel. 58 55 86 278, kom. 506 960 256
 

Kierownik Wydawnictwa - mgr Beata Gniadowicz

Sprzedaż książek (hurtownie + księgarnie)