Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne/Management in commodity science - theoretical and practical aspects

Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne/Management in commodity science - theoretical and practical aspects

(red.)
Dziedzina / Tematyka: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-7421-348-6
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
250
Spis treści: