Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach

Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2007
ISBN: 
978-83-7421-022-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
102

Higiena żywności jest nauką, której zadaniem jest identyfikacja możliwie wszystkich zanieczyszczeń obecnych w środkach spożywczych związków, powstających w wyniku interakcji chemicznych oraz substancji biogennych o właściwościach anty- lub prozdrowotnych. Ponadto zajmuje się również definiowaniem procesów przeciwdziałających niekorzystnemu wpływowi składników żywności na organizm ludzki. Higiena żywienia ocenia wpływ diety na stan zdrowia konsumenta. Wspomnianą problematykę porusza podręcznik Izabeli Steinki pt. „Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach”. W 18 rozdziałach m.in. charakteryzuje żywność jako źródło zagrożeń zdrowotnych oraz składniki żywności i zanieczyszczeń istotnych w kształtowaniu jakości higienicznej, podkreślając wpływ technologii wytwarzania na bezpieczeństwo żywności. Omawia także zagrożenia zdrowotne związane z różnymi typami żywności oraz jakość higieniczną usług opierających się na obrocie środkami spożywczymi. Dokonuje analizy m.in. wpływu pasożytów zwierzęcych i owadów na zdrowie człowieka, przewodu pokarmowego czy powietrza i wody jako źródeł zagrożeń higienicznych. W podręczniku omówiono również choroby układu pokarmowego związane z turystyką i specyfiką kuchni regionalnych, jak i zachorowania wiążące się z podróżami oraz korzystaniem z obiektów hotelowych i rekreacyjnych. Podręcznik może posłużyć do oceny korelacji między sposobem żywienia a chorobami, do szacowania tendencji w występowaniu określonych rodzajów schorzeń, a także do akcentowania wszelkich koniecznych do eliminacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem żywności.

Spis treści: