Ćwiczenia z mikrobiologii i higieny

Ćwiczenia z mikrobiologii i higieny

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
1
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-7421-168-0
Wersja: 
Liczba stron: 
186

Skrypt składa się z 28 ćwiczeń dotyczących: charakterystki laboratorium mikrobiologicz­nego, przygotowywania pożywek bakteriologicznych oraz metod sterylizacji materiałów i sprzętu, podstaw mikrobiologicznej analizy żywności, wzrostu drobnoustrojów na podłożach mikrobiologicznych, oznaczenia bakterii fermentacji mlekowej i toksyko­gennych, mikroflory psychrofilnej i psychrotrofowej, wybranych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, tlenowych laseczek przetrwalnikujących, oceny morfologii i oznaczenia liczebności komórek za pomocą mikroskopii, metod ilościowego oznaczania drobnoustrojów w żywności, badania mikroflory produktów żywnościowych, oznaczania mikroflory wody, badania wrażliwości mikroorganizmów na środki dezynfekcyjne, metod badania czystości mikrobiologicznej skóry rąk, badania mikroflory jamy ustnej i nosogardzieli, wykrywania obecności gronkowców w środowisku, badania czystości mikrobiologicznej opakowań, metod badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza. Każde ćwiczenie składa się z części opisowej – wprowadzającej w dane zagadnienie oraz z części praktycznej: programu ćwiczenia, jego wykonania, opisu stanowiska. Na końcu każdego ćwiczenia znajdują się polecenia i pytania służące do  sporządzenia sprawozdania.

Spis treści: