Zbiór zadań z podstaw automatyki. Rozwiązania analityczne oraz komputerowe w środowisku Matlab

Zbiór zadań z podstaw automatyki. Rozwiązania analityczne oraz komputerowe w środowisku Matlab

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2009
ISBN: 
978-83-7421-072-0
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
290

W skrypcie Krzysztofa Kuli pt. „Zbiór zadań z podstaw automatyki. Rozwiązania analityczne oraz komputerowe w środowisku Matlab” omówiono podstawowe wiadomości teoretyczne i podano wskazówki dotyczące posługiwania się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym nauczanie podstaw automatyki. Zawarte w tym zbiorze zadania ograniczają się do układów liniowych, deterministycznych, stacjonarnych i ciągłych w dziedzinie czasu. Odnoszą się one do zagadnień z teorii układów regulacji automatycznej, które obejmują obszar nieznacznie szerszy niż tzw. minima programowe. Wiele rozwiązań podano krok po kroku, bez pominięcia podstawień odpowiednich danych. Specjalistyczny program Matlab ma szereg funkcji i podprogramów do rozwiązywania podstawowych problemów występujących przy projektowaniu układów automatyki, umożliwiając zastąpienie wielu żmudnych obliczeń, jak choćby wyznaczanie charakterystyki układu zamkniętego na podstawie znajomości układu otwartego. W skrypcie zamieszczono również zadania, wskazujące możliwości wykorzystania programu Matlab do ich rozwiązania bądź sprawdzenia poprawności otrzymanych rozwiązań analitycznych.

 

Spis treści: