Towary niebezpieczne w transporcie morskim

Towary niebezpieczne w transporcie morskim

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2010
ISBN: 
978-83-7421-143-7
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
90

W skrypcie Marzenny Popek pt. „Towary niebezpieczne w transporcie morskim” w przystępny sposób przedstawiono kryteria, jakie muszą spełniać towary uznawane za niebezpieczne oraz warunki ich przewożenia drogą morską. Powołano się przy tym na prawo międzynarodowe, czyli konwencje i kodeksy: Międzynarodową Organizację Morską IMO, Międzynarodową konferencję bezpieczeństwa na morzu SOLAS, Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG), a także dyrektywy Unii Europejskiej. Autorka porusza takie zagadnienia jak: klasyfikacja i charakterystyka oraz identyfikacja i opakowanie towarów niebezpiecznych, dokumenty przewozowe, sztauowanie, segregacja i warunki specjalne przewozów. Zamieszcza również wzory nalepek poszczególnych klas i podklas towarów niebezpiecznych. W suplemencie znajduje się autorska instrukcja objaśniająca, jak korzystać z Kodeksu IMDG.

Spis treści: