Towaroznawstwo artykułów spożywczych. Część I

Towaroznawstwo artykułów spożywczych. Część I

(red.)
Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7421-192-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
196

Towaroznawstwo jest nauka przygotowującą specjalistów w zakresie kształtowania, ochrony i oceny jakości towarów. Podręcznik pt. „Towaroznawstwo artykułów spożywczych”, cz. I, pod redakcją Piotra Przybyłowskiego porusza problematykę: surowców i ich przydatności technologicznej, składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych surowców i produktów z nich wytworzonych, sposobu przetwarzania i utrwalania, czynników wpływających na jakość produktów, klasyfikacji ilościowej i jakościowej produktów, metod oceny surowców i wyrobów według polskich i unijnych standardów oraz regulacji prawnych. Publikacja obejmuje wiedzę towaroznawczą, dotyczącą następujących grup żywności: jaja i przetwory, mleko i przetwory mleczarskie, miód pszczeli, wyroby cukiernicze, tłuszcze jadalne, przyprawy, używki, mięso zwierząt rzeźnych wraz z przetworami, mięso drobiu i przetwory, mięso ryb i przetwory rybne. Każdą z grup żywności przedstawiono w oddzielnym rozdziale, złożonym z części teoretycznej i laboratoryjnej – wykonawczej. W części teoretycznej zawarto m.in. wiedzę ogólną o surowcach i produktach, składzie chemicznym, właściwościach fizykochemicznych, sensorycznych i wartości odżywczej. W części laboratoryjnej zaprezentowano opis procedur analitycznych, dotyczących badań towaroznawczych poszczególnych grup produktów spożywczych, obejmujący aktualne kryteria oceny i wyróżniki jakości.

Spis treści: