Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej

Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-7421-328-8
Wersja: 
Liczba stron: 
312

Pozycja podejmuje temat badań dotyczących polskiego handlu internetowego. Wskazano tu jeden z obszarów niszowych handlu internetowego – maritime i-commerce, tj. handel internetowy, związany ze sprzedażą towarów i usług właściwych dla gospodarki morskiej. Zawartość pracy stanowią badania w zakresie usług handlowych on-line ze szczególnym uwzględnieniem maritime i-commerce, a przede wszystkim – oceny czynników determinujących jakość tych usług. W czterech rozdziałach uporządkowano m.in. aparat pojęciowy, służący do scharakteryzowania rynku detalicznego handlu internetowego oraz omówiono czynniki warunkujące rozwój tegoż handlu w sektorze gospodarki morskiej. Zaproponowano wielowymiarowy model oceny jakości usług handlowych świadczonych przez Internet, pozwalający ocenić jakość usługi handlowej on-line w wymiarach: formalnym, technologicznym i funkcjonalno-proceduralnym.

Badania były prowadzone w latach 2014–2015 z wykorzystaniem ankietowania konsumentów, metody eksperckiej (audyt witryn internetowych), analizy statystycznej oraz technik data mining. Praca zawiera interesujące wnioski i rekomendacje, dotyczące kształtowania jakości usług handlowych on-line świadczonych w sklepach internetowych oraz przez usługodawców maritime i-commerce.