Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości/Ecological and environmental aspects of commodity science as a science of quality

Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości/Ecological and environmental aspects of commodity science as a science of quality

(red.)
Dziedzina / Tematyka: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-7421-345-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
222
Spis treści: