Ładunkoznawstwo

Ładunkoznawstwo

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-7421-254-0
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
150

Skrypt obejmuje całokształt wiadomości o ładunkach w różnych aspektach transportu towarów przemysłowych. W jego części teoretycznej omówiono najważniejsze właściwości towarów, istotne z punktu widzenia transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego. Na podstawie zaprezentowanych cech przedstawiono warunki transportu poszczególnych towarów. Uwzględniono także towary uznawane w transporcie za niebezpieczne. Uzupełnieniem części teoretycznej jest część doświadczalna, zawierająca opis ćwiczeń, pozwalających badać właściwości towarów istotne dla transportu, oraz oceniać ich zdolność do przewozu w określonych warunkach.

Spis treści: