Zarządzanie ryzykiem w przemyśle offshore

Zarządzanie ryzykiem w przemyśle offshore

NOWOŚĆ
(red.)
Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2024
ISBN: 
978-83-67428-35-4
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
282

Publikacja przybliża potencjalne zagrożenia i ryzyka przy realizacji zadań, celów, projektów w branży offshore. W monografii można znaleźć rozdziały, poświęcone prowadzeniu prac w przestrzeniach zamkniętych, planowaniu i organizacji lotniczych operacji morskich czy ryzyku przy instalacji morskich kabli elektrycznych oraz jej nadzorowi. Te studia przypadków były prezentowane w ramach programu studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano także problematykę, dotyczącą ryzyk i ograniczeń, wynikających z geologicznych warunków podłoża inwestycji morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, oraz studium przypadku pozyskania nowej jednostki do instalacji kabli podwodnych Cable Laying Vessel (CLV). Ponadto  pozycja ta przedstawia zagadnienia z zakresu operacji jednostek dynamicznie pozycjonowanych w sektorze offshore w aspekcie zarządzania ryzykiem, omawiane w czasie studiów.

Spis treści: