Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dla towaroznawców

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dla towaroznawców

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-7421-257-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
180

Skrypt „Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dla towaroznawców” autorstwa Marzenny Popek i Marii Rutkowskiej stanowi drugie wydanie wcześniejszej pracy, poprawione i uzupełnione. Obejmuje część teoretyczną i doświadczalną. W części teoretycznej w kolejnych rozdziałach autorki omawiają problematykę dotyczącą stanów skupienia materii, termodynamiki chemicznej, równowagi fazowej. Poruszają tematy z zakresu elektrochemii, kinematyki chemicznej, opisują właściwości koloidów, zajmują się zjawiskami powierzchniowymi oraz spektrofotometrią UV i VIS. Część doświadczalna zawiera komplet ćwiczeń laboratoryjnych dotykających zakresu poruszanej tematyki.

Pozycja niezbędna w kształceniu studentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Spis treści: