Wybrane zagadnienia elektrotechniki w środowisku Mathcad

Wybrane zagadnienia elektrotechniki w środowisku Mathcad

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
978-83-7421-298-4
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
344

Do analizy tradycyjnych zagadnień technicznych, a także bardziej zaawansowanych typu równania fizyki matematycznej, służą modele matematyczne implementowane w różnych programach. Jednym z nich jest środowisko Mathcad zyskujące sobie coraz większą popularność. Podręcznik przedstawia przykłady zastosowania środowiska Mathcad w elektrotechnice teoretycznej. Zbiór wybranych przykładów pokazuje sposoby implementacji w środowisku Mathcad umożliwiających m.in. tworzenie modeli rozwiązań różniczkowo-całkowych. W książce omówiono również takie zagadnienia, jak: interpolacja, aproksymacja, całkowanie lub różniczkowanie numeryczne. Nie pominięto także problematyki typowo elektrotechnicznej ­– projektowania magnetowodów czy też analizy zjawisk w linii długiej. Podręcznik może być przydatny głównie studentom wydziałów o profilu elektrotechnicznym oraz inżynierom.

Niniejszy podręcznik jest drugim wydaniem „Wybranych zagadnień elektrotechniki w środowisku Mathcad”. W obecnym wydaniu poprawiono wszystkie znalezione błędy wydania pierwszego. Ponadto dodany został rozdział 13 „Wybrane przykłady zadań”, stanowiący rozwinięcie rozdziału 6, w którym na prośbę słuchaczy przedstawiono metody i możliwości środowiska mathcad dotyczące rozwiązania stanu przejściowego bardziej złożonego obwodu w stosunku do przykładu prezentowanego w rozdziale 6.

Spis treści: