Uszkodzenia systemu tłok-cylinder (TC) okrętowych silników spalinowych

Uszkodzenia systemu tłok-cylinder (TC) okrętowych silników spalinowych

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-7421-155-0
Typ publikacji: 
Wersja: 

Podręcznik obszernie opisujący procesy tribologiczne, cieplne i mechaniczne wynikające z eksploatacji systemu tłok-cylinder w okrętowych silnikach spalinowych. Omówiono w nim rolę układu TC w strukturze silnika okrętowego, budowę tego systemu, obciążenia cieplne i mechaniczne jego elementów, smarowanie, procesy destrukcyjne w skojarzeniach systemu TC oraz eksploatacyjne uwarunkowania ich trwałości. Przedstawiono przyczyny, przebieg i skutki uszkodzeń systemu TC. Podjęto również problematykę diagnozowania i monitorowania warunków współpracy elementów systemu TC. Materiał zaprezentowany w książce stanowi podsumowanie obecnego stanu wiedzy w omawianym zakresie. Ujęto w nim również wyniki badań własnych i doświadczeń eksploatacyjnych autorów. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów mechanicznych akademii morskich oraz słuchaczy kursów aktualizacji wiedzy organizowanych w akademiach morskich dla oficerów statków morskich. Może również stanowić pomoc dla pracowników zaplecza naukowego eksploatacji, a także służb technicznych armatorów statków morskich.

Spis treści: