Symulacje komputerowe. Laboratorium

Symulacje komputerowe. Laboratorium

Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
978-83-721-282-3
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
98

Celem niniejszego skryptu jest praktyczne zapoznanie czytelnika z pakietem oprogramowania OrCAD PSpice Designer Lite 17.2, a w szczególności z programami PSpice A/D oraz OrCAD Capture stanowiącymi podstawową część tego pakietu. Zaprezentowano sposób formułowania obwodu w edytorze schematów oraz zadawania parametrów podstawowych analiz obwodu. Dalej opisano wbudowane w programie PSpice modele wybranych elementów półprzewodnikowych i biernych oraz niezależnych i sterowanych źródeł napięciowych i prądowych. Omówiony został sposób modelowania prostych układów RLC, układów analogowych i cyfrowych oraz program Model Editor do wyznaczania wartości parametrów modeli elementów półprzewodnikowych na podstawie ich danych katalogowych.

Podsumowanie skrypt stanowią ćwiczenia, ilustrujące sposób formułowania własnych modeli elementów elektronicznych i układów scalonych, zarówno w postaci makromodeli, jak i symboli tych modeli do edytora schematów.

W poszczególnych rozdziałach znajduje się wstęp teoretyczny, opisujący sposób realizacji rozważanego zagadnienia oraz przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania przez uczestnika zajęć, pozwalające ocenić stopień opanowania rozważanych w rozdziale zagadnień.

Przedstawione w książce informacje zostały opracowane na podstawie literatury oraz doświadczenia autorów w zakresie modelowania i analizy elementów i układów elektronicznych.

Skrypt ten może być przydatny dla studentów elektroniki i telekomunikacji oraz elektrotechniki, a także dla innych osób pragnących rozszerzyć swą wiedzę z zakresu metod modelowania i analizy układów elektronicznych za pomocą programu PSpice.

Spis treści: