Spedycja krajowa i międzynarodowa

Spedycja krajowa i międzynarodowa

NOWOŚĆ
Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-83-7421-441-4
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
588
w sprzedaży

Książka Adama Salomona pt. „Spedycja krajowa i międzynarodowa” w sposób dogłębny i uporządkowany omawia problematykę, dotyczącą procesu przemieszczania ładunków od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy, zmiany środków transportowych w tymże procesie oraz usług spedycyjnych.
Zasadnicza część podręcznika składa się z 15 rozdziałów i 24 załączników. W rozdziałach omówiono m.in. definicję transportu, logistyki i spedycji, podziały spedycji według różnych kryteriów, rolę spedytora jako realizatora usług spedycyjnych. Zanalizowano cenę za te usługi oraz wiele pojęć związanych z procesem spedycyjno-transportowym, a także podstawowe dokumenty, wykorzystywane w spedycji i transporcie, zwyczaje i uzanse. Scharakteryzowano również ładunki i opakowania, stosowane w spedycji krajowej i międzynarodowej – ich pojęcie, rodzaje, podziały, wymagania im stawiane. Nie pominięto znaków wprowadzanych na opakowaniach, szczegółowo przedstawiając ich grupy i funkcje. Podkreślono także znaczenie magazynowania ładunków w spedycji, omawiając m.in. typy konstrukcyjne budowli magazynowych, metody rozmieszczania ładunków oraz usługi i stawki związane z magazynowaniem. Poruszono temat zastosowania kodów kreskowych w spedycji, ich elementów i rodzajów.
W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano jednostki spedycyjno-logistyczne, ich formowanie z podziałem na ładunki oraz transport multimodalny. Zaprezentowano metody finansowania międzynarodowych transakcji handlowych z punktu widzenia spedycyjnego.
Jeden z rozdziałów poświęcono znaczeniu ubezpieczenia w spedycji krajowej i międzynarodowej, przedstawiając pojęcie ubezpieczenia, jego rodzaje oraz najważniejsze dokumenty ubezpieczeniowe. Ponadto omówiono procedury celne, stosowane w spedycji krajowej, a przede wszystkim międzynarodowej.
Załączniki (24) zawierają m.in. wykaz najważniejszych pojęć, oznaczeń i skrótów spedycji i transportu, uwagi w języku angielskim, postanowienia Kodeksu Cywilnego, dotyczące umowy spedycji, blankiety różnych dokumentów spedycyjno-transportowych oraz słowniczek terminów spedycyjnych: angielsko-francusko-niemiecko-hiszpańsko-polski.

Podręcznik, skierowany zarówno do studentów kierunków związanych ze spedycją i transportem, jak i menedżerów firm spedycyjno-transportowych, stanowi obszerne i wnikliwe kompendium wiedzy w tej dziedzinie.

Spis treści: