Siłownie okrętowe cz. I Podstawy napędu i energetyki okrętowej

Siłownie okrętowe cz. I Podstawy napędu i energetyki okrętowej

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-7421-160-4
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
170

Podręcznik „Siłownie okrętowe”, cz. I, „Podstawy napędu i energetyki okrętowej” autorstwa Mariusza Giernalczyka i Zygmunta Górskiego stanowi kompendium informacji o podstawach napędu okrętowego, energetyki okrętowej oraz budowie i eksploatacji siłowni statków morskich. Obejmuje on zarówno wiadomości teoretyczne, jak i praktyczne, dotyczące zadań, konfiguracji, parametrów eksploatacyjnych i obsługi różnych typów siłowni okrętowych. Pominięto szczegóły budowy silników, mechanizmów i rządzeń okrętowych, ograniczając się do informacji potrzebnych w dyskusji na temat budowy i eksploatacji siłowni okrętowej jako całości. Dołączono także spis oznaczeń i symboli używanych w książce. W czterech rozdziałach oprócz wstępnych informacji dotyczących m.in. zadań i klasyfikacji siłowni okrętowych omówiono dokładnie okrętowy układ energetyczny, jego sprawność, jak i sprawność siłowni okrętowej wraz ze sposobami jej podwyższania. Scharakteryzowano okrętowy układ ruchowy, opór statku, pędniki okrętowe, śruby, silniki napędowe i turbiny. Określono także warunki współpracy silnika, śruby i kadłuba, omawiając szczegółowo charakterystyki napędowe. Zalecane pozycje literaturowe podano w bibliografii.

Przygotowano również wersję anglojęzyczną podręcznika pt. „Basic of ship propulsion”, part I, „Basic principles of ship propulsion and ship power engineering”.

Spis treści: