Sensory i systemy referencyjne stosowane na jednostkach dynamicznie pozycjonowanych

Sensory i systemy referencyjne stosowane na jednostkach dynamicznie pozycjonowanych

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-83-7421-442-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
248
w sprzedaży

Zakres tematyczny niniejszej publikacji obejmuje zbadanie, przeanalizowanie, zestawienie i opisanie przykładowych systemów referencyjnych wykorzystywanych na jednostkach dynamicznie pozycjonowanych. Analizie poddano wady oraz zalety poszczególnych sensorów, systemów, jak również całych grup systemów. Autorzy wykorzystali wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także praktyczną, zdobytą podczas pracy przy różnego rodzaju projektach w szeroko pojętym sektorze offshore na całym świecie.

W opracowaniu omówiono podstawy działania dynamicznego pozycjonowania i przytoczono liczne definicje jednostek dynamicznie pozycjonowanych oparte na badaniach bibliograficznych oraz stawiane im wymagania prawne. Scharakteryzowano pomiar sił zakłócających oraz zagadnienia stabilizacji ruchów statku na fali. Zaprezentowano informacje na temat czujników i sensorów pomiarowych stosowanych na jednostkach dynamicznie pozycjonowanych, opisano sensory pomiarowe i aparaturę naukowo-badawczą wykorzystywaną na specjalistycznych jednostkach geologicznych. Omówiono też pozycyjne systemy referencyjne stosowane na jednostkach dynamicznie pozycjonowanych i przeanalizowano przykładowe rodzaje powszechnie wykorzystywanych pozycyjnych systemów referencyjnych o zasięgu globalnym oraz lokalnym.

Publikacja skierowana jest do osób, które są zainteresowane budową i zasadą działania sensorów, aparatury pomiarowo-badawczej oraz systemów referencyjnych będących na wyposażeniu współczesnych statków morskich, w szczególności tych, które operują w sektorze offshore, łącznie z jednostkami specjalistycznymi dynamicznie pozycjonowanymi.

Niniejsza książka może być źródłem cennej wiedzy dla marynarzy, serwisantów, uczniów, studentów i słuchaczy szkół morskich, uczestników specjalistycznych szkoleń morskich oraz wszystkich osób zainteresowanych zaprezentowaną tematyką i/lub planujących podjąć pracę na statkach specjalistycznych operujących w szeroko rozumianym sektorze offshore.

Spis treści: