Regulaminy stosowane w morskiej służbie ruchomej

Regulaminy stosowane w morskiej służbie ruchomej

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-7421-271-7
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
130

W skrypcie Karola Korcza pt. „Regulaminy stosowane w morskiej służbie ruchomej” przedstawiono niezbędny zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, zapewniający odpowiednie standardy wyszkolenia osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych GMDSS. Zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym oraz Konwencją SOLAS wyróżnia się kilka rodzajów świadectw statkowych urządzeń radiowych. W stosunku do osób pełniących funkcje operatora urządzeń radiowych na statkach morskich wymogiem jest posiadanie jednego ze świadectw w zależności od uprawianego rodzaju żeglugi (wyposażenia radiowego). Skrypt ma charakter poradnika z zakresu wiedzy i umiejętności koniecznych do otrzymania danego świadectwa, ale także ułatwia praktyczne zastosowanie regulaminów (przepisów) morskiej służby ruchomej na jednostkach pływających. Kolejne rozdziały zawierają ogólny opis systemu GMDSS, podstawowe zagadnienia radiokomunikacyjne oraz zasady i procedury łączności w morskiej służbie ruchomej. Ich szczegółowa struktura pozwala na odpowiednie przygotowanie się do otrzymania wspomnianych świadectw i podniesienie  niezbędnych kwalifikacji.

Spis treści: