Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku asembler

Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku asembler

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2009
ISBN: 
978-83-7421-068-3
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
174

Skrypt Doroty Rabczuk pt. „Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku asembler” zawiera ćwiczenia laboratoryjne do praktycznego nauczania programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy Atmel w języku asembler. Wykorzystano w nim środowisko AVR Studio oferowane przez firmę Atmel, wyposażone w debugger do usuwania błędów programistycznych i dające możliwość prowadzenia symulacji w środowisku. Do sprawdzenia przygotowanych projektów służą zestawy uruchomieniowe EVB-503 Advanced firmy Propox z mikrokontrolerem AT90S8515. Zestawy te mają wyposażenie dodatkowe w postaci: 8 diod, 8 przycisków zewnętrznej pamięci, wyświetlacza LCD, buzzera, zegara czasu rzeczywistego i pamięci na magistrali SPI oraz zegara czasu rzeczywistego i pamięci na magistrali I2C. Ćwiczenia obejmują: poznanie zasad obsługi urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera: portów, timerów, interfejsów magistral, tworzenie projektów i prowadzenie symulacji w środowisku AVR Studio, tworzenie programów w języku asembler z wątkiem głównym i wątkami bocznymi (przerwaniami), a także zapis programów wykonywalnych oraz obserwacje działania programów w zestawie uruchomieniowym. Na końcu podano wykaz wybranych rozkazów.

 

Spis treści: