Problemy eksploatacyjne systemu GPS w transporcie morskim

Problemy eksploatacyjne systemu GPS w transporcie morskim

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2008
ISBN: 
978-83-7421-052-2
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
88

Skrypt Jacka Januszewskiego pt. „Problemy eksploatacyjne systemu GPS w transporcie morskim” prezentuje zasady wykorzystania systemu GPS i jego odmiany różnicowej w nawigacji morskiej, eksploatacji odbiorników stacjonarnych i przenośnych podczas żeglugi w różnych rejonach pływania. W czterech rozdziałach omówiono m.in. parametry techniczno-eksploatacyjne odbiorników nawigacyjnych systemu GPS oraz kryteria doboru właściwego odbiornika dla określonego użytkownika. Przedstawiono także problemy eksploatacyjne stacjonarnych odbiorników systemu GPS i jego odmiany różnicowej, ich oprogramowanie nawigacyjne i współpracę z innymi urządzeniami, eksploatację odbiornika przenośnego oraz dostępne na rynku wydawnictwa nawigacyjne. Na zakończenie podano wybrane przykłady wykorzystania systemu GPS w poszczególnych fazach żeglugi oraz ratownictwie morskim.

Spis treści: