Podstawy teorii liniowych układów sterowania w automatyce. Część I. Układy ciągłe

Podstawy teorii liniowych układów sterowania w automatyce. Część I. Układy ciągłe

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-83-7421-380-6
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
486
w sprzedaży

Publikacja autorstwa Mirosława Tomery pt. „Podstawy teorii liniowych układów sterowania w automatyce. Część I. Układy ciągłe” jest podręcznikiem do nauki teorii sterowania z zakresu analizy układów liniowych ciągłych. Zaprezentowano w niej struktury teorii sterowania oraz metodologię projektowania układów sterowania bazującą na podstawach matematycznych, a także praktyczne projektowanie układów sterowania.

Książka składa się z 10 rozdziałów. W rozdziale 1 wprowadzone zostały podstawowe pojęcia i słowa kluczowe związane z teorią układów sterowania, a także przedstawiona została krótka historia rozwoju teorii i praktyki układów sterowania od czasów antycznych aż po współczesne. Rozdział 2 poświęcony jest modelowaniu matematycznemu układów fizycznych. W rozdziale 3 przedstawione są podstawy matematyczne stanowiące fundament teorii układów liniowych ciągłych. Tematem omówionym w rozdziale 4 jest modelowanie matematyczne układów sterowania w postaci transmitancji i schematów blokowych. W rozdziale 5 omówiona została analiza układów liniowych prowadzona w przestrzeni zmiennych stanu. Klasyczne metody badania stabilności liniowych układów jednowymiarowych, stacjonarnych ciągłych przedstawione są w rozdziale 6. Rozdział 7 obejmuje analizowanie układów sterowania ciągłego w dziedzinie czasu. W rozdziale 8 opisany został sposób konstruowania linii pierwiastkowych dla układów sterowania liniowego. Metody analizy liniowych układów sterowania w dziedzinie częstotliwości są omówione w rozdziale 9. Rozdział 10 jest poświęcony metodom projektowania liniowych układów sterowania ciągłego. Każdy rozdział jest zakończony zagadnieniami kontrolnymi oraz bogatym zestawem zadań do samodzielnego wykonania.

                Praca została napisana przede wszystkim z myślą o studentach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia wykładów i ćwiczeń z podstaw automatyki, automatyki i robotyki, komputerowych systemów sterowania oraz cyfrowych układów sterowania. Oczywiście, kręgu odbiorców książki nie ogranicza się tylko do grupy studentów i może ona być pomocą w samokształceniu dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Spis treści: