Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań

Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
978-83-7421-277-9
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
82

 

Skrypt „Podstawy rachunkowości” autorstwa Violetty Skrodzkiej, Agnieszki Hajduk i  Sławomira Skiby obejmuje zestaw zadań, dotyczących takich zagadnień jak: zasoby majątkowe i źródła ich finansowania w ujęciu bilansowym, ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych, kategorie wynikowe, koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, ewidencja obrotu wyrobami gotowymi, ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Zadania umożliwiają m.in. sporządzenie bilansu oraz klasyfikację operacji gospodarczych zachodzących w podmiocie gospodarczym, a także sporządzanie rachunku zysków i strat.

Publikacja odpowiada treściom ogólnie przyjętym na uczelniach wyższych dla przedmiotu Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów uczelni ekonomicznych, jak również dla początkujących księgowych. Ma służyć przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna ułatwiająca zrozumienie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Spis treści: