Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-83-7421-445-2
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
140
w sprzedaży

W niniejszym podręczniku przedstawiono proces generowania i prezentacji informacji finansowej o działalności i sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego.

Opracowanie obejmuje 9 rozdziałów. Zawarto w nim zarówno wiedzę, jak i obowiązujące rozwiązania ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej. Obejmuje ono treści dotyczące: istoty rachunkowości; zasobów majątkowych w ujęciu rzeczowym i wartościowym; operacji gospodarczych i ich wpływu na bilans; funkcjonowania kont bilansowych oraz ich podziału i łączenia; układów ewidencyjnych kosztów działalności operacyjnej; ewidencji przyjęcia i sprzedaży wytworzonych wyrobów gotowych; ustalania wyniku finansowego, który odzwierciedla sprawozdanie o nazwie Rachunek zysków i strat.

Publikacja jest przeznaczona dla osób, które zaznajamiają się z rachunkowością. Stanowi pomoc dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prosta konstrukcja zdań i zastosowany układ pozwalają wykorzystać niniejszą książkę także w ramach samokształcenia do zdobycia wiedzy z zakresu podstaw rachunkowości. Przytoczona w przypisach literatura daje możliwość dalszego, głębszego studiowania przedmiotu.

Spis treści: