Podstawy projektowania linii wałów staków

Podstawy projektowania linii wałów staków

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
978-83-7421-302-8
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
154
w sprzedaży

W skrypcie pt. „Podstawy projektowania linii wałów statków” doko­nano charakterystyki elementów wchodzących w skład linii wałów oraz zaprezentowano metody obliczeniowe. Książka jest przeznaczona dla studen­tów uczelni morskich. Przedstawiono w niej ogólną charakterystykę układu przenoszenia napędu jednostek pływających. Opisano budowę, przeznaczenie i zasadę działania ukła­du napędowego, opatrzonego szeregiem przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaprezentowano obliczanie wału śrubowego, pośredniego
i oporowego zgodnie z obowiązującymi przepisami PRS. Dokonano przeglądu łożysk linii wałów. Przedstawiono budowę i zasadę działania łożysk oporo­wych i nośnych, ślizgowych i tocznych, znajdujących się na statkach. Opisano przeznaczenie, budowę i rolę pochwy wału śrubowego łącznie z elementami składowymi. Przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne dławnic z uwzględ­nieniem budowy i zasady działania. Ponadto zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne połączeń wału śrubowego z piastą śruby napędowej o stałym i zmiennym skoku. Podano przykładowy algorytm obliczania jednego z elementów układu napędowego, jakim jest wspornik wału śrubowego.
Na zakończenie zaprezentowano przykład obliczeniowy linii wałów jednostki o wyporności 3000 DWT.

Spis treści: