Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu MATLAB

Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu MATLAB

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-83-7421-273-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
102

Skrypt zawiera zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem programu MATLAB. Program ten używany jest do symulacji układów cyfrowego przetwarzania sygnałów i systemów telekomunikacyjnych. Stanowi uniwersalne narzędzie zawierające modele matematyczne oraz dużą liczbę graficznych narzędzi, ułatwiających projektowanie badanych urządzeń i wizualizację wyników obliczeń.

Program laboratorium podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów obejmuje 12 ćwiczeń. Pierwsze dwa są ćwiczeniami wprowadzającymi do MATLAB-a, omawiającymi podstawowe polecenia programu oraz grafikę i programowanie w MATLAB-ie. Kolejne siedem obejmuje przegląd podstawowych zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów, m.in. próbkowanie sygnałów, transformację Fouriera, liniowe filtry cyfrowe oraz projektowanie tychże filtrów. Ostatnie trzy ćwiczenia poświęcone są podstawowym pojęciom telekomunikacji: modulacji i demodulacji. Teoretyczna znajomość pojęć z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów powinna być uzupełniona weryfikacją praktyczną, czemu właśnie służą ćwiczenia laboratoryjne, opracowane w danym skrypcie.

Spis treści: