Plan podróży statku

Plan podróży statku

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7421-059-1
Typ publikacji: 
Wersja: 

Skrypt „Plan podróży statku” autorstwa Marka Czapczyka i Stanisława Żurkiewicza przedstawia możliwie najszersze spektrum zagadnień, związanych z praktycznym procesem nawigacyjnego planowania podróży statku w żegludze międzynarodowej. Przybliżenie głównych wymagań, dotyczących prawidłowego planowania podróży, może pomóc oficerowi nawigacyjnemu w jego codziennej pracy na statku. Ostrożne i uważne planowanie podróży zmniejsza możliwość wystąpienia błędów nawigacyjnych i operacyjnych oraz pomaga w utrzymaniu pełnej kontroli nad ruchem statku na wszystkich etapach podróży. W związku z tym poza wprowadzeniem do planowania podróży dokładnie omówiono w książce etapy planowania: wstępny i szczegółowy, a także proces realizacji planu podróży, jak i jego kontroli. Oparto się na zaleceniach do realizacji zadań ujętych w Rezolucji A.893(21) i wyczerpująco opisanych w źródłach angielskich. Dużą pomocą mogą służyć załączniki do pracy zawierające treść wspomnianej Rezolucji, wykaz map Admiralicji Brytyjskiej wraz z symbolami, wyciągi z Konwencji czy też konieczne do planowania podróży obliczenia nawigacyjne. Pełny wykaz źródeł wykorzystanych w publikacji zawiera obszerna bibliografia.

Spis treści: