Nawigacja morska

Nawigacja morska

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
1
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-7421-217-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
556

„Nawigacja morska” Mirosława Judzińskiego jest to podręcznik z dziedziny podstaw nawigacji morskiej, podtrzymujący tradycje polskiej szkoły nawigacji. Zakres jego treści dostosowano do wymagań Konwencji STCW-78/95. Omówiono w nim podstawowe tematy związane z nawigacją klasyczną, pomijając zagadnienia nawigacji elektronicznej. Zwrócono uwagę na zasady bezpiecznej nawigacji, istniejące definicje nawigacji morskiej oraz podział nawigacji według określonych kryteriów. W 20 rozdziałach podjęto problematykę obejmującą m.in. kształt i wymiary Ziemi, kierunki na morzu, magnetyzm ziemski, prędkość statku czy ocenę głębokości wody. Scharakteryzowano takie urządzenia jak morski kompas magnetyczny i radar oraz oznakowanie nawigacyjne i pływy. Osobne miejsce w książce zajmuje temat odwzorowań kartograficznych, map morskich i publikacji nawigacyjnych. Omówiono tu także metody obliczania parametrów drogi statku, pozycji zliczonej czy terestrycznej pozycji obserwowanej, a także wybór drogi oceanicznej z uwzględnieniem warunków pogodowych. Podręcznik podaje zasady żeglugi w warunkach zakłóceń zewnętrznych tudzież nawigacji oceanicznej i pilotowej. Zawiera też 20 załączników, ułatwiających zrozumienie skomplikowanego procesu nawigacji morskiej, oraz interesujące kalendarium nawigacji. Jako całość stanowi obszerne kompendium wiedzy z tej dziedziny.

Spis treści: