Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-7421-329-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
236
w sprzedaży

W publikacji „Narzędzia informatyki” przedstawiono opis wybranych działów informatyki i związanych z nimi narzędzi informatycznych. Podsumowanie każdego działu tematycznego stanowi zestaw ćwiczeń, które można wykonać w ramach zajęć praktycznych w labora­toriach komputerowych.

Książka jest skierowana do studentów, którzy mają w swoim programie kształcenia przedmioty informatyczne, lub osób interesujących się informatyką. Wydawnictwo to ma na celu omówienie różnych obszarów informatyki, związków między nimi i praktycznego wykorzystania poruszanych tematów, jak również zaprezentowanie różnych programów komputerowych i ich konfiguracji oraz wskazanie na ważną umiejętność czytania i interpretowania instrukcji, manuali czy tutoriali.

Uwagę poświęcono wirtualizacji, systemom operacyjnym, sieciom komputero­wym, bezpieczeństwu, programowaniu i testowaniu oprogramowania, pracy i pomocy zdalnej, bazom danych i stosowaniu narzędzi informatycznych oraz Internetu do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w rozwoju kompetencji informatycznych, które nieustanie się zmieniają i ewoluują.

Spis treści: