Morskie prawo publiczne

Morskie prawo publiczne

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
V
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-7421-248-9
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
496

Podręcznik powstał na potrzeby Akademii Morskiej, co zdeterminowało zakres opracowania i układ zagadnień. Wpłynęły na to również znaczące przemiany w legislacji międzynarodowej oraz rozbudowa i zmiana dotychczasowych instytucji prawa morskiego.

Do niedawna prawo morskie utożsamiane było z prawem żeglugi morskiej, a omawiana publikacja weryfikuje dotychczasowe ujęcia prawa morskiego, charakteryzujące się dominacją problemów żeglugowych. Zawarta w niej problematyka publicznoprawna obejmuje przede wszystkim prawo morza, ale także morskie prawo administracyjne, szereg przepisów ustrojowych i proceduralnych, zagadnienia bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska. Istotną część podręcznika stanowi aneks zawierający wyciągi z omawianych ustaw i konwencji. W książce dodano też wiele uzupełnień poprzednich wydań, zwłaszcza dotyczących nowego systemu badania wypadków morskich, a także nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim. Praca uwzględnia stan prawny na dzień 1.05.2015 r.

Spis treści: