Miernictwo wielkości nieelektrycznych

Miernictwo wielkości nieelektrycznych

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
978-83-7421-276-2
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
96

„Miernictwo wielkości nieelektrycznych” autorstwa Andrzeja Łozińskiego jest to podręcznik akademicki, obejmujący zakres przedmiotu o tej samej nazwie na kierunku Elektronika i telekomunikacja na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Składa się on z dwóch części. Część pierwsza stanowi teoretyczne wprowadzenie, dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych z miernictwa wielkości nieelektrycznych, natomiast część druga zawiera instrukcje na temat sposobu przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych. Informacje teoretyczne obejmują m.in. układ pomiarowy, klasyfikację i ogólne zasady działania czujników, omówienie różnych rodzajów tensometrów.Przedstawiono także dane dotyczące pomiarów temperatury i związanych z tym termoelementów, termometrów rezystancyjnych i termistorów. Omówiono pomiary promieniowania temperaturowego. Podkreślono znaczenie w miernictwie wielkości nieelektrycznych detektorów piezoelektrycznych oraz akcelerometrów, omawiając typy różnych akcelerometrów i ich działanie. Instrukcje laboratoryjne dotyczą m.in. pomiarów tensometrycznych, skalowania termoelementu i pomiarów kąta za pomocą akcelerometru.

Spis treści: