Mechanika ogólna. Część 2. Kinematyka

Mechanika ogólna. Część 2. Kinematyka

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7421-202-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
158

Podręcznik autorstwa Zbigniewa Powierzy i Grzegorza Skorka pt. „Kinematyka”, wydany w 2013 roku, stanowi drugą część trzytomowego wydawnictwa z zakresu mechaniki ogólnej. Część I pt. „Statyka” wydano w 2002 roku, jej współautorem oprócz Z. Powierzy był Paweł Krasowski, natomiast ostatnia trzecia część „Mechaniki ogólnej”, autorstwa Z. Powierzy i Jerzego Świtka, nosi tytuł „Dynamika”.

Kinematyka traktuje o ruchu ciał bez uwzględnienia sił jako przyczyn kształtujących ruch, rozpatrując ruch punktu albo bryły sztywnej (stanowiących modele ciał rzeczywistych) w funkcji czasu. Związki te, określające jednoznacznie położenie punktu lub bryły w dowolnej chwili, względem przyjętego układu odniesienia, przedstawione są w postaci zależności matematycznych. W siedmiu rozdziałach omówiono tu m.in. prędkość i przyspieszenie punktu, ruch płaski, kolisty i ogólny ciała sztywnego czy też ruch złożony punktu materialnego. Dodatkowo umieszczono przykłady ilustrujące możliwości zastosowania omawianego materiału. Na końcu każdego rozdziału znajdują się również zadania do samodzielnego rozwiązania, które odpowiadają przytoczonym i rozwiązanym przykładom, a także pytania kontrolne do samodzielnego sprawdzenia stopnia opanowania materiału z kinematyki.

Spis treści: