Materiały i elementy elektroniczne

Materiały i elementy elektroniczne

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
III
Rok wydania: 
2010
ISBN: 
978-83-7421-049-2
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
108

Podręcznik Witolda J. Stepowicza i Krzysztofa Góreckiego pt. „Materiały i elementy elektroniczne” zawiera trzy zasadnicze części poświęcone kolejno: materiałom rezystywnym, materiałom dielektrycznym (izolacyjnym) i elementom pojemnościowym oraz materiałom i elementom magnetycznym. Po wstępnym omówieniu podstawowych właściwości materiałów przedstawiono zasadnicze wymagania stawiane tym materiałom z punktu widzenia ich zastosowań w elektronice oraz przede wszystkim ze względu na ich użyteczność w konstrukcji elementów elektronicznych. Następnie wymieniono rodzaje poszczególnych materiałów, omawiając elementy elektroniczne wytwarzane z tych materiałów, parametry techniczne elementów oraz ich modele elektryczne i klasyfikacje. W podręczniku podano orientacyjne wartości najważniejszych parametrów omawianych materiałów i elementów. Zawarto w nim także wiele informacji z zakresu materiałoznawstwa elektronicznego i elektrotechnicznego, przydatnych studentom kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Spis treści: