Laboratorium z elementów półprzewodnikowych i półprzewodnikowych przyrządów mocy

Laboratorium z elementów półprzewodnikowych i półprzewodnikowych przyrządów mocy

Dziedzina / Tematyka: 
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-7421-209-0
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
84

Zakres materiału zawarty w skrypcie stanowi ilustrację wykładów z przedmiotów Elementy półprzewodnikowe i Półprzewodnikowe przyrządy mocy. Skrypt obejmuje 13 ćwiczeń, dotyczących pomiarów charakterystyk elektrycznych badanych elementów oraz wyznaczania wartości parametrów modeli tych elementów. W celu wykonania zadanych pomiarów konieczne jest zapoznanie się z wybranymi metodami oraz z układami pomiarowymi. Omówiono tu dokładnie nie tylko proces przeprowadzenia ćwiczeń, ale także sposób ich przygotowania, sporządzenia wykresów oraz wykonania sprawozdania.

Pozycja niezbędna do zaliczenia ww. przedmiotów.

Spis treści: