Laboratorium urządzeń nawigacyjnych. Część I. Systemy nawigacyjne

Laboratorium urządzeń nawigacyjnych. Część I. Systemy nawigacyjne

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-7421-156-7
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
80

Skrypt pt. „Laboratorium urządzeń nawigacyjnych”, część I „Systemy nawigacyjne” autorstwa Artura Króla i Tadeusza Stupaka stanowi dużą pomoc przy opanowaniu wiedzy z zakresu urządzeń nawigacyjnych. Składa się z części teoretycznej i opisu przebiegu ćwiczeń. Część teoretyczna nie stanowi materiału do wykładów, ma jedynie umożliwić zrozumienie przeprowadzanych pomiarów praktycznych. W czterech rozdziałach w przystępny sposób omówiono m.in. naziemne systemy nawigacyjne, systemy satelitarne, działanie Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) – opis, wymagania dotyczące parametrów systemu, typy urządzeń AIS, elementy składowe, rejony działania, metody transmisji, tryby pracy, a także echosondę z jednoczesnym wprowadzeniem do badań nad jej zastosowaniem. Każdy rozdział zawiera ponadto wykaz stosownej literatury przedmiotu.

Spis treści: