Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
978-83-7421-291-5
Wersja: 
Liczba stron: 
64

Zakres materiału, zawarty w skrypcie, obowiązujący na zajęciach laboratoryj­nych z przedmiotu „Metrologia”, stanowi ilustrację wykładu z tego przedmiotu.
W ćwiczeniach przewidzianych do wykonania szcze­gól­ny nacisk położono na opanowanie umiejętności wykonywania po­miarów i prezentacji otrzymanych wyni­ków oraz oceny błędów tych pomiarów.

Spis treści: