Kotwiczenie dużych statków

Kotwiczenie dużych statków

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2018
ISBN: 
978-83-7421-279-3
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
128

Publikacja Mirosława Judzińskiego pt. „Kotwiczenie dużych statków” stanowi swoiste kompendium wiedzy nawigacyjnej na temat tego trudnego i niebezpiecznego manewru. Omówiono tu m.in. procedury kotwiczenia na dużych statkach z uwzględnieniem ochrony urządzeń kotwicznych przed uszkodzeniem, zwłaszcza przed utratą kotwic i łańcuchów  kotwicznych przy nadmiernych prędkościach statku podczas podejścia do pozycji rzucania kotwicy. Jednocześnie zwrócono uwagę na utrzymanie sprzętu i całego systemu kotwiczenia w ciągłej gotowości eksploatacyjnej. Pokazano także zakres problemów,  jakie pojawiają się przy manewrach kotwicznych dużych statków wraz z ograniczeniami systemów kotwicznych. Jest to wydanie drugie, poprawione i uzupełnione w stosunku do wydania z roku 2005. Poszerzono je o dwa zagadnienia: proces planowania nawigacji na podejściu do pozycji kotwiczenia zgodnie z zaleceniami Konwencji SOLAS oraz analizę awaryjności kotwicznych statków zarówno ilościową, jak i jakościową. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla oficerów pokładowych we flocie międzynarodowej oraz dla studentów uczelni morskich.

Spis treści: