Korespondencja handlowa w języku angielskim z tłumaczeniami

Korespondencja handlowa w języku angielskim z tłumaczeniami

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7421-189-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
186

Sztuka korespondowania jest umiejętnością specjalną, wymagającą znajomości zarówno form przyjętych w danym języku, jak i odpowiednich zwrotów. Aby dokonać więc trafnego wyboru formy i języka listu, trzeba poznać zasady korespondencji w danym języku. Książka Mirosławy Sztramskiej pt. „Korespondencja handlowa w języku angielskim z tłumaczeniami”, mająca służyć jako skrypt do zajęć z korespondencji handlowej i Business English, zawiera wybrane przykłady korespondencji handlowej w języku angielskim. Są one jednak na tyle reprezentatywne, że oddają specyfikę formy i treści nowoczesnej korespondencji handlowej. Komentarz w poszczególnych rozdziałach celowo jest napisany w języku polskim – dla ułatwienia nauki osobom o niższym stopniu znajomości języka. Opracowanie składa się z 10 rozdziałów oraz 3 załączników.
Rozdział I poświęcony jest ogólnej formie pisma handlowego, czyli listom i korespondencji elektronicznej. W rozdziale II i III omówiono zapytania ofertowe, podając przykłady odpowiedzi, natomiast w następnych dwóch rozdziałach podjęto temat zamówień oraz listów ofertowych (reklamowych), które stanowią specyficzną formę ofert. Kolejne cztery rozdziały zawierają przykłady korespondencji, związanej ze spotkaniami i wizytami, rezerwacją biletów i hotelu, a także przykłady zaproszeń i podziękowań za gościnność. Na końcu podano przykłady podań o pracę i życiorysów. Załączniki zawierają wykaz skrótów powszechnie stosowanych w korespondencji handlowej, kierunków i specjalności studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz wykaz skrótów stopni naukowych i zawodowych.

Spis treści: