Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów

Geodezja dla nawigatorów morskich i hydrografów

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
978-83-7421-299-1
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
202

Celem poniższego opracowania jest przedstawienie problemów geodezyjnych, wiążących się z hydrografią i nawigacją morską. W związku z tym pominięto tę część geodezji, której znajomość jest zbędna dla hydrografów i nawigatorów, np. pomiary szczegółowe, inżynieryjne itp.

Niniejsza praca przeznaczona jest dla studentów, doktorantów kształcących się na nawigatorów i hydrografów oraz ludzi pracujących w tych zawodach. Składa się z szesnastu rozdziałów, zawierających informacje dotyczące: układów współ­rzędnych używanych w geodezji oraz ich roli w tej dyscyplinie i dyscyplinach pokrewnych. Ponadto obejmuje omówienie ruchu obrotowego i orbitalnego Ziemi, przedstawienie systemów czasu, opis pola grawitacyjnego Ziemi, podstawy teorii ruchu sztucznych satelitów Ziemi, wykorzystanie satelitów w wyznaczaniu pozycji i pola grawitacyjnego Ziemi. Przedstawione zostały również pojęcia systemów i układów odniesienia, używanych w geodezji i naukach pokrewnych.

Spis treści: