Elektrotechnika i elektronika okrętowa

Elektrotechnika i elektronika okrętowa

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
IV
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
978-83-7421-295-3
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
366

Jest to czwarte wydanie pozycji publikowanej w latach 2002, 2005 i 2012 – poprawione i uzupełnione. Służy ona podnoszeniu kwalifikacji oficera okrętowego już kilku pokoleniom studentów. W obecnym wydaniu uwzględniono wymagania najnowszego programu szkolenia na poziomie operacyjnym i poziomie zarządzania. Książka zawiera 17 rozdziałów, omawiających m.in. kolejno podstawy elektrotechniki ogólnej, czyli prawa i definicje opisujące obwody elektryczne prądu stałego przemiennego, wielkości pola magnetycznego, zjawiska indukcji magnetycznej, samoindukcji itp., a także obwody prądu przemiennego. Porusza problematykę miernictwa i sygnalizacji, omawiając podstawowe rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych, ich symbole graficzne i rodzaje sygnalizacji. Wprowadza w świat elementów półprzewodnikowych typu diody, tranzystory, tyrystory oraz przekształtników energoelektronicznych czyli prostowników, sterowników i falowników. W kolejnych rozdziałach prezentuje budowę i zasady działania maszyn prądu stałego (prądnice, silniki elektryczne), prądnic synchronicznych, silników prądu przemiennego, transformatorów. Omawia też zagadnienie napędu elektrycznego, akumulatory, jak również elektryczne źródła światła. Osobny temat stanowią wysokie napięcia w elektroenergetyce okrętowej. Na zakończenie zamieszczono pytania kontrolne na stopień oficera mechanika okrętowego na poziomach operacyjnym i zarządzania. Książka  stanowi unikatowe kompendium wiedzy z dziedziny elektrotechniki okrętowej.

Spis treści: