Detektory podczerwieni

Detektory podczerwieni

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
1
Rok wydania: 
2009
ISBN: 
978-83-7421-064-5
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
78

Skrypt Andrzeja Łozińskiego pt. „Detektory podczerwieni” w przystępny sposób omawia istotę promieniowania temperaturowego i prawa rządzące tym promieniowaniem. Szczególnie uwzględniono tu zakres promieniowania optycznego, w tym promieniowanie podczerwone. Omówiono transmisję promieniowania elektromagnetycznego przez atmosferę ziemską.
Po przeprowadzeniu ogólnej klasyfikacji i scharakteryzowaniu detektorów podczerwieni opisano najpopularniejsze spośród detektorów termicznych: termostosy, bolometry, detektory piroelektryczne i komórkę Golaya. Z detektorów fotonowych omówiono detektory fotoemisyjne, (fotokomórkę, fotopowielacz, płytkę mikrokanalikową) oraz detektory fotonowe wykorzystujące wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne, a wśród nich fotorezystory i detektory fotowoltaiczne. Osobny rozdział poświęcono encyklopedycznemu scharakteryzowaniu matryc detektorów oraz detektorów z supersieciami i ze studniami kwantowymi. Przedstawiono także wyniki własnych prac autora dotyczących bolometrów i detektorów piroelektrycznych, w tym nowych materiałów oraz ich zastosowań w konstrukcji detektorów. Zaprezentowano realizacje konkretnych detektorów fotonowych.          

Spis treści: