Chemia techniczna

Chemia techniczna

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
II
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-7421-157-4
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
200

Podręcznik „Chemia techniczna” autorstwa Aliny Dereszowskiej i Marzeny Popek stanowi kompendium wiedzy z zakresu chemii technicznej. Podzielono go na dwie części: teoretyczną i doświadczalną. Część teoretyczna obejmuje 10 rozdziałów, w których omawia się dokładnie budowę materii, układ okresowy pierwiastków, a także podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Ponadto sklasyfikowano tu związki nieorganiczne oraz roztwory i mieszaniny. Kolejno opracowano zagadnienia z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, dysocjacji elektrolitycznej, elektrochemii. Omówiono wybrane elementy chemii organicznej, podejmując także temat ropy naftowej i polimerów. Część doświadczalna oprócz przedstawienia zasad bhp stosowanych w laboratorium chemicznym oraz scharakteryzowania szkła i sprzętu laboratoryjnego, w 10 kolejnych rozdziałach zawiera wybrane doświadczenia ilustrujące wcześniejsze zagadnienia teoretyczne.