Automatyzacja systemów energetycznych statku. Laboratorium

Automatyzacja systemów energetycznych statku. Laboratorium

(red.)
Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2005
ISBN: 
83-7421-060-5
Typ publikacji: 
Wersja: 

Podręcznik pt. „Automatyzacja systemów energetycznych statku. Laboratorium”, będący pracą zbiorową pod redakcją Romana Śmierzchalskiego, przeznaczony jest dla studentów wydziału elektrycznego i mechanicznego szkół morskich. Opracowanie ćwiczeń podzielono na cztery części. Część pierwsza zawiera ćwiczenia przygotowujące do zadań praktycznych zawartych w części drugiej, które obejmują: opis i krótki kurs programowania systemu wizualizacji InTouch, opis sterowników PCD wraz z oprogramowaniem PG4, badanie układu regulacji z cyfrowym regulatorem PID oraz przedstawienie komputerowego systemu monitorowania i alarmowania.

W części drugiej – praktycznej – zaprezentowano budowę oraz zasadę działania zautomatyzowanych systemów pomocniczych silnika głównego RTA 62U, do których zalicza się: instalacje paliwową i smarową, instalację chłodzenia wodą słodką, instalację powietrza doładowującego oraz gazów wylotowych. Ponadto opracowano ćwiczenie dotyczące zautomatyzowanej elektrowni okrętowej. Część trzecia obejmuje zagadnienia automatyki napędu głównego statku i rozwiązania systemu elektroenergetycznego zasilającego napęd elektryczny. Część czwarta dotyczy systemów pomocniczych statku, w tym: zautomatyzowanego systemu chłodniczego, automatyki silnika napędowego zespołu prądotwórczego i kotła. Integralną część podręcznika stanowi płyta CD, zawierająca treści uzupełniające do poszczególnych ćwiczeń, obejmujące wprowadzenie teoretyczne, dotyczące omawianych procesów, szczegółowy opis aplikacji oraz stanowisk laboratoryjnych.

Spis treści: