Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad. Laboratorium

Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad. Laboratorium

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2012
ISBN: 
978-83-74-21-184-0
Wersja: 
Liczba stron: 
168

W dziedzinie elektrotechniki istnieje wiele aplikacji specjalistycznych, pozwalających wykonać nie tylko elementarne obliczenia, ale i stworzyć prosty model matematyczny badanego obiektu, a następnie przeprowadzić symulację. Skrypt Piotra Jankowskiego pt. „Analiza wyników pomiarowych w elektrotechnice w środowisku Mathcad. Laboratorium” prezentuje program matematyczny Mathcad, stwarzający nieograniczone możliwości dokładnej analizy uzyskanych wyników pomiarowych. Zawiera on 14 ćwiczeń laboratoryjnych, wykonywanych w ramach przedmiotu laboratorium elektrotechniki teoretycznej na kierunku Elektroautomatyka Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni. W większości ćwiczeń w ramach wprowadzenia pokazano przykładowe problemy rozwiązane za pomocą tego programu. Każde ćwiczenie zawiera na początku część teoretyczną. Ćwiczenia dotyczą m.in. zagadnień, takich jak: analizy złożonego obwodu elektrycznego i złożonego obwodu prądu stałego, zasada superpozycji i zasada wzajemności, twierdzenie Thevenina, łączenie kondensatorów, układ Hummela, kompensacja mocy biernej, rezonans i ferrorezonans napięć i prądów, obwody trójfazowe czy symulacja stanów nieustalonych. Osobno omówiono elementy programu Mathcad: ikony, pierwsze kroki, zasady edycji, wykresy, dodatkowo wyróżniając ważniejsze cechy tego programu. Skrypt stanowi dużą pomoc w opanowaniu zasad komputerowej techniki analizy otrzymanych doświadczalnie wyników. 

Spis treści: