Ćwiczenia laboratoryjne z techniki cyfrowej

Ćwiczenia laboratoryjne z techniki cyfrowej

Dziedzina / Tematyka: 
Wydanie: 
I
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-7421-315-8
Typ publikacji: 
Wersja: 
Liczba stron: 
120
w sprzedaży

Niniejszy skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów uczelni technicznych kształcących się na kierunkach: elektronika, elektrotechnika, infor­matyka, telekomunikacja i zawiera zbiór ćwiczeń laboratoryjnych, które można realizować w ramach przedmiotów takich, jak np.: technika cyfrowa, układy logiczne oraz systemy cyfrowe. Informacje podane w skrypcie stanowią uzupeł­nienie wiedzy teoretycznej, uzyskanej przez studentów w ramach zajęć wykła­dowych oraz ćwiczeń tablicowych z wyżej wymienionych przedmiotów, natomiast opracowane i przetestowane przez autora przykłady prezentowanych ćwiczeń laboratoryjnych pozwalają na wstępną weryfikację wiedzy, zdobytej przez stu­dentów przy realizacji zadań praktycznych.
Zakres tematyczny skryptu obejmuje różne obszary techniki cyfrowej, a jednocześnie w jego treści można odnaleźć zadania o zróżnicowanym poziomie trudności: od elementarnych układów logicznych, poprzez podstawowe układy arytmetyczne, komutacyjne i sekwencyjne, aż do zaawansowanych układów gene­ratorów sygnałowych oraz przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analo­go­wych. W przypadku niektórych ćwiczeń laboratoryjnych poruszano zagadnienia, które na ogół nie są ujęte w programach nauczania podstawowych kursów z zakresu techniki cyfrowej, natomiast, zdaniem autora, są one istotne z punktu widzenia poprawnego projektowania układów cyfrowych.
Opis poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych, zawartych w skrypcie, zawiera: wstęp teoretyczny ze wskazaniem przedmiotu oraz celu ćwiczenia, omówienie sposobu konfiguracji układu badanego, a także opis realizacji połączeń "krok po kroku" pomiędzy poszczególnymi komponentami układu badanego i urządzeniami pomiarowymi, dodatkowo zilustrowany odpowiednimi schematami i rysunkami. Na końcu opisu ćwiczenia dostępny jest zestaw pytań i zadań kontrolnych, który umożliwia przeprowadzenie weryfikacji poprawności realizacji zadania praktycz­nego, zarówno przez osobę wykonującą to ćwiczenie, jak i przez prowadzącego zajęcia laboratoryjne.
Ćwiczenia laboratoryjne zostały opracowane na podstawie komercyjnie dostępnych zestawów ćwiczeniowych serii KL-310 firmy K&H MFG. CO., LTD. Układy ćwiczeniowe wyposażono w liczne zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzepięciowe, co znacznie zwiększa stopień niezawodności oraz komfort użytkowania tych układów.

 

Spis treści: